literature

A

 • Abbott, J.S.C., Peter Stuyvesant. The Last Dutch Governor of New Amsterdam (1873)
 • Abramson, T., Studies in Early Medieval Coinage. Volume 2. New Perspectives (2011) 
 • Abulafia, D., The boundless sea. A human history of the oceans (2019)
 • Adams, D., The Ultimate Hitchhiker’s Guide (1996)
 • Alexander, M., Beowulf. A verse translation (2001)
 • Althuysen, J., Friesche Rymlery (1755)
 • Altink, S., Huizen van illusies. Bordelen en prostitutie van middeleeuwen tot heden (1983)
 • Anderson, I. & Angus D. (eds), Alice. Memoires of a Barbary Coast prostitute (2016)
 • Anonymous, Amstelodamum, Het Amsterdamsch Hoerdom (1681)
 • Arentzen, W., Nicolaus Westendorp (1773-1836). Een dominee op zoek naar ‘t begin van ‘t Vaderlands verleden (2022)
 • Asbeck, W.E., Tjede Peckes (1938)

B

 • Baars-Visser, G., Besseling, H., Bleichrodt-Vegter, N., Bruijn, J.R., Raad, de H., Schilte, P. & Vonk-Uitgeest, I., De walvisjournalen van Aerjen Janz. Ruijs uit de Zijpe, 1783-1784 (2022)
 • Bach, R. & Munson, R., Jonathan Livingston Seagull (1970)
 • Bailey, G., Galanidou, N., Peeters, H., Jöns, H. & Mennenga, M. (eds), The Archaeology of Europe’s Drowned Landscapes (2020)
 • Bangma, J. & Jong, de A. & Joustra, W., De Lange. Hotze Schuil – keizer onder de kaatskoningen (2006)
 • Bärenfänger, R. & Fisk, N., Der Plytenberg in Leer. Ein rätselhaftes Denkmal. Fragen und Antworten (1995)
 • Bathgate, G., Radio Broadcasting. A History of the Airwaves (2020)
 • Bazelmans, J., By Weapons Made Worthy. Lords, Retainers and their relationship in Beowulf (1999)
 • Bazelmans, J., Zijn de Friezen wel Friezen? (1998)
 • Beelen, H. & Biesheuvel, I. (eds), Walvissen groot en vet. Nederlanders op walvisvaart in het Hoge Noorden (2017)
 • Bemmel, van A.A.B., Cohen, K.M., Doesburg, van J., Hermans, T., Huiting, J.H., Poppe, E.L., Renes, J. & Vliet, van K., De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen (2022)
 • Berendse, M. & Brood, P., Historische Atlas NL. Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt (2019)
 • Berkel, van G., Friese plaatsnamen verklaard. Reeks Nederlandse plaatsnamen Deel 11 (2017)
 • Berkel, van G. & Samplonius, K., Nederlandse plaatsnamen verklaard. Reeks Nederlandse plaatsnamen deel 12 (2018)
 • Bernlef, J., Meeuwen (1975)
 • Besteman, J.C., Bos, J.M. & Heidinga, H.A., Graven naar Friese koningen. De opgravingen in Wijnaldum (1992)
 • Bloemsma, J., Algemene geschiedenis van Friesland. Een volksleesboek door H.W. Steenstra (1845)
 • Blokker, J., Blokker sr., J. & Blokker B., Het vooroudergevoel. De vaderlandse geshiedenis. Met schoolplaten van J.H. Isings (2005)
 • Boer, de P.A., à Steringa Idzerda. De pionier van de radio-omroep (1969)
 • Boer, de D.E.H. & Cordfunke, E.H.P., Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (2010)
 • Boeve, M. (ed), Dertig dieren in de Middeleeuwen. Madoc (2017)
 • Bohn, R. (ed), Nordfriesische Seefahrer in der frühen Neuzeit (1999)
 • Bolton, T., Cnut the Great (2017)
 • Boomsma, P.R., Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok en waterkanon (1998)
 • Borghaerts, P., Houtstromen. Bossen, binten en boerderijen (2021)
 • Bos-van der Heide, H.S.E., Het Rudolfsboek (1937)
 • Bosman, A.V.A.J., Rome aan de Noordzee. Burgers en barbaren te Velsen (2016)
 • Braaksma, S.S., Fete. It nea earder fertelde ferhaal (2019)
 • Brandsma, M., De heks van Anjum. Dader of zondebok (2022)
 • Breay, C. & Story, J. (eds), Anglo-Saxon Kindoms. Art, Word, War (2018)
 • Bremmer, R.H., Frisian in Anglo-Saxon England: A historical and toponymical investigation (1981)
 • Bremmer, R.H., Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (2004)
 • Bremmer, R.H., “Thi Wilde Witsing”: Vikings and Otherness in the Old Frisian Laws (2020)
 • Brett, C., Brittany and the Atlantic Archipelago, 450-1200. Contact, Myth and History (2022)
 • Breuker, P., Boppe. In blomlêzing út de Fryske keatsliteratuer (1987)
 • Breuker, P., Fryslân yn de Gouden Iuw. Opfettingen. Ideeën. Ferbylding (2022)
 • Breuker, P., Het landschap van de Friese klei 800-1800 (2017)
 • Breuker, P. (ed), De Fiifde Woansdei. 150 jier PC (1853-2003) (2003)
 • Breuker, P. (ed), Kaatsen: lange traditie, levende sport (1997)
 • Brooks, S. & Harrington, S., The Kingdom and People of Kent AD 400-1066. Their history and archaeology (2010)
 • Brouwer, J.H., Haantjes, J. & Sipma, P. (eds), Gysbert Japicx Wurken (1966)
 • Brouwers, L.L., Ameland. De Vrije Heerlijkheid (2013)
 • Brouwers, M. & Kooij, van der M., Tussen de dijken. Herinneringen aan het Ambonezenbosje (2022)
 • Bruijn, I., Ship’s Surgeons ot the Dutch East India Company. Commerce and Progress of Medicine in the Eighteenth Century (2009)
 • Bruijn, J.R., Een zee van traan. Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart 1612-1964 (2019)
 • Bruijn, J.R., Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw (2016)
 • Buijtendorp, T., De Gouden Eeuw van de Romeinen in de Lage Landen (2021)
 • Bruinsma, A., Baardmannen. Tweehonderd indringende portretten (2016)
 • Bruinsma, A. & Bruinsma-de Vries, C., It Gesicht fan Fryslân. 111 ferhalen en portretten oer libben en lok yn Fryslân (2022)
 • Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 1: 764 – 1300 (1995)
 • Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 2: 1300 – 1450 (1996)
 • Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 3: 1450 – 1575 (1998)
 • Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4: 1575-1675 (2000)
 • Buisman, J. & Engelen, van A.F.V. (eds), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 5: 1675-1750 (2021)
 • Bunt, van de A., Wee de overwonnen. Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen (2020)

C

 • Camphuysen, K., De zilvermeeuw (2018)
 • Carmiggelt, A., De ‘Koningsterp’ van Wijnaldum. De Friese elite in de vroege Middeleeuwen (2000)
 • Christensen, A.N., Maritime connections across the North Sea. The exchange of maritime culture and technology between Scandinavia and the Netherlands in the early modern period (2021)
 • Coulthard, S., A Short History of the World According to Sheep (2020)
 • Cordfunke, E.H.P., Begraven verleden. Hoven en kastelen in Kennemerland 850-1350 (2018)
 • Cordfunke, E.H.P., Een graafschap achter de duinen. Het ontstaan en de vorming van het graafschap Holland [850-1150] (2018)
 • Cordingly, D., Women Sailors and Sailor’s Women. An Untold Maritime History (2001)
 • Crawford, S. Anglo-Saxon England 400-790 (2018)

D

 • Davis, R.C., Christian Slaves, Muslim Masters. White slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800 (2003)
 • Dekker, R. & Pol, van de L., Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (1989)
 • De Maesschalck, E., De graven van Vlaanderen (861-1384) (2019)
 • Delantly, G. & Matto, M. (eds), The Word Exchange. Anglo-Saxon poems in translation; Maxims I (2011)
 • Demangeon, A. & Febvre, L., Le Rhin. Problèmes d’histoire et d’économie (1935)
 • Denekamp, N., Alleen op een eiland. Godfried Bomans en Jan Wolkers op Rottumerplaat (2015)
 • Derks, T. & Roymans, N. (eds), Ethnic Constructs in Antiquity : The Role of Power and Tradition; Bazelmans, J., The early-medieval use of ethnic names from classical antiquity. The case of the Frisians (2009)
 • Dhaeze, W., The Roman North Sea and Channel Coastal Defence. Germanic Seaborne Raids and the Roman Response (2019)
 • Dickerson, M.T., The Finnsburg Encounter (1991)
 • Diekamp, W., Die Vitae Sancti Liudgeri (1923)
 • Dijkstra, A., De Hemelbouwer. Een biografie van Eise Eisinga (2021)
 • Dijkstra, M.F.P., Rondom de mondingen van de Rijn en Maas. Landschap en bewoning tussen de 3de en de 9de eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek (2011)
 • Dijkstra, M.F.P. & Koning, de J., All quiet at the western front (2014)
 • Dirks, C.H., Geschichte Ostfrieslands. Von der Freiheit der Friesen bis zu Deutschlands witzigstem Otto (2023)
 • Doedens, A. & Houter, J., De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575 (2018)
 • Doedens, A. & Houter, J., Zeevaarders in de Gouden Eeuw (2022)
 • Doorn, van F., De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee (2017)
 • Doorn, van F., De Friezen. Een geschiedenis (2021)
 • Driel-Murray, D. van & Plicht, van der H., Het gelijk van Boeles: schoenvondsten uit de Friese terpen (2016).
 • Drost, H. (ed), De bevrijding van Harlingen. 75 jaar Centraal Comité 1945 (2020)

E

 • Eijnatten, van J. & Lieburg, van F., Nederlandse religie geschiedenis (2005)
 • Emanuel, J.P., Black Ships and Sea Raiders. The Late Bronze and Early Iron Age Context of Odysseus’ Second Cretan Lie (2017)
 • Engeler, C. (ed), Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum (2021)
 • Engelkes, G.G., Der schwarze Rolf (1938)
 • Engen, van H., Nijdam, H. & Vliet, van K. (eds), Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen (2021)

F

 • Faber, H.C., In Rechte Fries. Een juridisch bestuurswetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer (1995)
 • Faber, H.C., Sizzen en dwaan. Een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het taalbeleid bij acht gemeenten in Fryslân (1995)
 • Faber, K.P.H. & Faber, L.A., De eerste koningen van Nederland (2007)
 • Falk, O., A Dark Age Peter Principle: Beowulf’s incompetence threshold (2010)
 • Faltings, J.I., Föhrer Grönlandfährt im 18. und 19. Jahrhundert (2011)
 • Faltings, V.F. & Jannen, R., Twäärs üüs en haligschep. Swäärs üs en halagsjep. Lexikon der friesischen Redewendungen von Föhr und Amrum (2016)
 • Feddersen, B.H. & Asbach, W., Der historische Walfang der Nordfriesen. 1 (1991)
 • Feenstra H. & Feenstra, B., Frysk bakboek (2021)
 • Ferwerda, L., Een Uytland gheheten Bil. De geskidenis fan de gemeente ‘t Bildt (2005)
 • Fleming, R., Britain after Rome. The Fall and Rise. 400 to 1070 (2010)
 • Folkerts, R., Die Theelacht zu Norden. Ein seit 1100 Jahren auf genossenschaftlicher Basis geführter Familienverband (1986)
 • Fouracre, P. (ed), The New Cambridge Medieval History. Volume I c. 500 – c. 700 (2013)
 • Freriks, K. & Storms, M., Grensverkenningen. Langs oude grenzen in Nederland (2022)

G

 • Gildemacher, K.F., Het Friese water (2015)
 • Ginkel, van E. & Vos, W., Grens van het Romeinse Rijk. De limes in Zuid-Holland (2018)
 • Goede, de A., Koning Redbad (1937)
 • Goldsworthy, A., Hadrian’s Wall. Rome and the Limits of Empire (2018)
 • Gorp, van P.J.M., Friese mantels. Een wolnijverheid van voor Christus tot in de 11de eeuw (1986)
 • Gottschalk, F., Das grüne Leuchten des Himmels. Leben und Sterben der Tjede Peckes. Eine fiktive Frauenbiografie zu Beginn des 16. Jahrhunderts (2009)
 • Graaf, de M., Het foute pad. Moed, Leed en Tranen (2018)
 • Gransbergen, C., Een walvis als boterham. Herinneringen van een Amelander walvisvaarder (2018)
 • Green, D.H. & Siegmund, F., The Continental Saxons. From the Migration Period to the tenth century (2003)
 • Grierson, P. & Blackburn, M., Medieval European Coinage. The Early Middle Ages 5th-10th centuries (1986)
 • Groenendijk, H. & Bärenfänger, R., Gelaagd landschap. Veenkolonisten en kleiboeren en het Dollardgebied (2008)
 • Groningen, van C.L., Leupen, P.H.D. & Taverne, E.R.M., Rhenen 750 jaar stad. Symposium 28 maart 2008 (2008)
 • Gros, F., Marcher, une philosophie (2013)
 • Groth, K., Quickborn (1871)
 • Grundner, T. (ed), The Lady Tars. The Autobiographies of Hannah Snell, Mary Lacy and Mary Anne Talbot (2008)

H

 • Haan, de A.C. (ed),, Roeiend redden. Het roeireddingwezen van Texel tot Rottum (1976)
 • Haan, de H. & Vaart, van der J.H.P., Amerikaanse boerderijen in Fryslân. Inspiratiebronnen, bouwers en modellen (2021)
 • Haan, de P. & Huisman, K. (eds), Gevierde Friezen in Amerika (2009)
 • Halbertsma, H., Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang (2000) 
 • Hanewald, R. (ed), UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Der offizielle Reiseführer (2018)
 • Harari, Y.N., Sapiens. Een kleine geschiedenis van de mensheid (2012)
 • Harrington, S. & Welch, M., The Early Anglo-Saxon Kingdoms of Southern Britain AD 450-650. Beneath the Tribal Hidage (2014)
 • Haywood, J., Dark Age Naval Power. A Reassessment of Frankish and Anglo-Saxon Seafaring Power (1991)
 • Hazenberg, T. & Heijden, van der P., Varen op de Romeinse Rijn. De schepen van de Zwammerdam en de limes (2016)
 • Heeren, S. & Feijst, van der L., Fibulae uit de Lage Landen. Brooches from the Low Countries (2017)
 • Heeren, S. & Willemsen, A. (eds), Fibula’s. Vondsten, vormen & mode (2017)
 • Heerma van Voss, L., Michael Pye’s Edge of the World. Een succesvolle, maar mislukte geschiedenis van de Noordzee (2016)
 • Heerma van Voss, L., Bouras, N., Hart, ‘t M., Heijden, van der M. & Lucassen, L. (eds), Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland (2022)
 • Hees, van R., De grote kerkrestauratie in de periode 2007-2012. Il grande restauro della chiesa Santi Michele e Magno nei periodo 2007-2012 (2013)
 • Helsen, J., De woorden wolf en hond in plaatsnamen (1961)
 • Henderikx, P.A., Land, Water en Bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen (2001)
 • Hendriksma, M., De Rijn. Biografie van een rivier (2022)
 • Henkes, B., Sporen van het slavernijverleden in Fryslân (2021)
 • Henstra, D.J., Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer. Een overzicht van de grafelijkheid in middeleeuws Frisia (c. 700-1200) (2012)
 • Henstra, D.J., The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account of former Frisia  c.600-c.1500 (1999)
 • Higham, N.J. & Ryan, M., The Anglo-Saxon World (2013)
 • Hilbers, D., Wadden. De Natuurgids (2019)
 • Hines, J., The Anglo-Frisian question (2014)
 • Hines, J., The role of the Frisians during the Settlement of the British Isles (2001)
 • Hines, J. & IJssennagger, N.L. (eds), Frisans and their North Sea Neighbours. From the fifth century to the Viking Age (2017)
 • Hines, J. & IJssennagger-van der Pluijm, N.L. (eds), Frisians of the Early Middle Ages (2021)
 • Hoekstra, D., Glans op het Wad. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog (2020)
 • Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 1ste deel (1873)
 • Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 2de deel (1873)
 • Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 3de deel (1873)
 • Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 4de deel (1873)
 • Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 5de deel (1873)
 • Hofdijk, W.J., Ons Voorgeslacht , in zijn dagelyksch leven geschilderd, 6de deel (1873)
 • Homerin, D., A l’aube de l’Europe, un saint friso-gascon; la légende dorée de saint Fris de Bassoues (1ère partie) (1999)
 • Hondius, D., Jouwe, N., Stam, D. & Tosch, J., Dutch New York Histories. Connecting African, Native American and Slavery Heritage. Geschiedenissen van Nederlands New York (2017)
 • Hondius, D., Jouwe, N., Stam, D. & Tosch, J., Gids Slavernijverleden Nederland. Slavery Heritage Guide The Netherlands (2019)
 • Holm, S., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Walfangs der Nordfriesen (2003)
 • Hout, van J., De zoon van Radbod op avontuur in Zuid-Frankrijk. Blog Nifterlaca (2017)
 • Hoogeveen, T., De geur van hooi. Hoe het boerenleven in Nederland veranderde (2020)
 • Huisman, K., De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen (2003)
 • Huisman, K., Penjumer Halsbân (1994)
 • Hunink, V., Tacitus. In moerassen & donkere wouden. De Romeinen in Germanië (2015)

I

 • Iba, E.M. (ed), Hake Betken siene Duven. Das große Sagenbuch aus dem Land an Elb- und Wesermündung (1993)
 • IJsseling, H., Beacons of Light. Aerial photography of lighthouses in northwestern Europe (2022)
 • IJssennagger, N.L., Between Frankish and Viking: Frisia and Frisians in the Viking Age (2017) 
 • IJssennagger, N.L., Central because Liminal. Frisia in a Viking Age North Sea World (2017)
 • Ironmonger, J., Not Forgetting the Whale (2020)
 • Israel, J., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall (1995)

J

 • Jacobs, T.J.M., Friese vorsten (2020)
 • Jansen, H.P.H. & Janse, A. (transl.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum (1991)
 • Jansen, M. & Oostendorp, van M., Taal van de Wadden (2004)
 • Jansen, S. & Lokven, van M., Rivierenland. Nederland van Aa tot Waal (2018)
 • Jensma, G., Het Oera Linda-boek (2022)
 • John, E., Reassessing Anglo-Saxon England (1996)
 • Jong, de W., Audulfus: zendeling, heilige of Fries koning in het wild? (SEMafoor, 2002)
 • Jong, ‘t H., De dageraad van Holland. De geschiedenis van het graafschap 1100-1300 (2018)
 • Jongen, L. (transl.), Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger (2009)

K

 • Kagge, E., Walking. One step at a time (2018)
 • Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken in Friesland (2010)
 • Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken in Groningen en Drenthe (2010)
 • Karstkarel, P., Alle Middeleeuwse Kerken van Harlingen tot Wilhelmshaven (2007)
 • Kauffmann, P.E., Recherches numismatiques, Triens Audulfe – monétaire (Mérovingiens, website)
 • Kessler, D., Friesland, het kleinste land op aarde – Friesland, the smallest country on earth (2017)
 • Klaesoe, I.S. (ed), Viking trade and settlement in continental Western Europe (2010)
 • Klerk, de A., Vlaardingen in de wording van het graafschap Holland 800-1250 (2018)
 • Knaap, van der J., Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat. De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis 1777-1778 (2019)
 • ​Knottnerus, O.S., De vergeten Friezen. Een mislukt pamflet van Benny Siewertsen over een boeiend thema (2008)
 • Knottnerus, O.S., Fivelboezem. De erfenis van een verdwenen rivier (2009)
 • Knottnerus, O.S, Natte voeten, vette klei. Oostelijk Fivelingo en het water (2008)
 • Kok, A., Randland. Portret van Friese en Groningse kuststrook (2002)
 • Kok, de G., Walcherse ketens. De trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren, 1755-1780 (2020)
 • Kooistra, L. & Jansma, K., Witboek Friesland februari ’79 (1979)
 • Koopmans, J.J., Vrachtvaarders van Europa. Een onderzoek naar schippers afkomstig uit Makkum in Friesland van 1600 tot 1820 (2020)
 • Kuipers, J.J.B., Jensma, G. & Vries, O., Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden (2011)
 • Kurlansky, M., Cod. A biography of the fish that changed the world (1997)
 • Kurlansky, M., Salt. A world History (2002)
 • Kurowski, F., Die Friesen. Das Volk am Meer (2019)

L

 • Laan-Meijer, van der E., Schroor, M., Ottens, W. & Bokma, J., Friese dijken (2022)
 • Laan, van der J., De bijzondere voorwerpen uit de opgravingen in Ezinge (2016)
 • Langen, de G.J., Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de Vroege en de Volle Middeleeuwen (1992)
 • Langen, de G.J. & Mol, H., Friese edelen, hun kapitaal en boerderijen in de vijftiende en zestiende eeuw. De casus Rienck Hemmema te Hitzum (2022)
 • Lanzing, F., Soldaten van Smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL 1890-1914 (2005)
 • Lasance, A., Wizo van Vlaanderen. Itinerarium Fresiae of Een rondreis door de Lage Landen (2012)
 • Lebecq, S., Hommes, mers et terres du Nord au début du Moyen Âge (Vol. 1). Peuples, cultures, territoires (2011) 
 • Lebecq, S., Hommes, mers et terres du Nord au début du Moyen Âge (Vol. 2). Centres, communications, échanges (2011)
 • Lebecq, S., Marchands et navigateurs frisons du haut Moyen Âge (Vol. 1). Essai (1983)
 • Lebecq, S., Marchands et navigateurs frisons du haut Moyen Âge (Vol. 2). Corpus des Sources écrites (1983)
 • Lebecq, S., The Frisian trade in the Dark Ages. A Frisian or a Frankish/Frisian trade? (1992)
 • Leeuwen, van J., Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland (1826)
 • Leeuwen, van J., Middeleeuws Medemblik: een centrum in de periferie. Archeologisch onderzoek naar de (vroeg)middeleeuwse handelsnederzetting en het oudste regionale centrum van West-Friesland in de periode 675-1298 (2014)
 • Lehr, P., Pirates. A new history, from Vikings to Somali raiders (2019)
 • Leinenga, J.R., Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied (1995)
 • Leinenga, J.R., Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen (2018)
 • Leyser, H., A short history of the Anglo-Saxons (2017)
 • Lokin, J.H.A. & Jansen, C.J.H. & Brandsma, F., Het Rooms-Friese recht. De civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17de en 18de eeuw (1999)
 • Looijesteijn, L., Muurling, S., Petterson, A., Ridder, de T. & Zee, van der A., Het ontstaan van het graafschap Holland; Holland, historisch tijdschrift (2018)
 • Looijenga, A. & Popkema, A. & Slofstra, B., Een meelijwekkend volk. Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening (2017)
 • Louman, J.P.A., Fries waterstaatbestuur. Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (2007)
 • Lucas, E.V., A wanderer in Holland (1905)
 • Lugt, F., Rijnland in de donkere eeuwen. Van de komst van de Kelten tot het ontstaan van het graafschap (2021)
 • Lukezic, C. & McCarthy, J.P. (eds), The Archaeology of New Netherland. A world Built on Trade (2021)
 • Lunsford, V.W., Piracy and Privateering in the Golden Age Netherlands (2005)

M

 • Maïorana, B., Ayroles, A. & Leprévost, T., Garulfo. Het monster met de kristallen ogen (2011)
 • Manco, J., The Origins of the Anglo-Saxons. Decoding the Ancestry of the English (2018)
 • Männer vom Morgenstern, Heimatbund an Elb- und Wesermündung, Jahrbuch 50 (1969)
 • Matto, M. & Delanty, G. (eds), The Word Exchange – translation of the Exeter Book (2011)
 • McKitterick, R. (ed), The New Cambridge Medieval History. Volume II, c. 700 – c. 900 (2013)
 • Meeder, S. & Goosmann, E., Redbad. Koning in de marges van de geschiedenis (2018)
 • Mees, K., Burial, Landscape and Identity in early medieval Wessex (2019)
 • Meier, D., Die Halligen. In Vergangenheit und Gegenwart (2020)
 • Meier, D., Seefahrer, Händler und Piraten im Mittelalter (2004)
 • Meier, D., Kühn, H.J. & Borger, G.J., Der Küstenatlas. Das schleswig-holsteinische Wattenmeer in Vergangenheit und Gegenwart (2013)
 • Meijlink, B., Silkens, B. & Jaspers, N.L., Zeeën van Tijd. Grasduinen door de archeologie van 2500 jaar Domburg en het Oostkapelse strand (2017)
 • Mitchell, S., Beowulf (2017)
 • Mol, J.A., De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 (2017)
 • Mol, J.A., Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden (2011)
 • Mol, J.A. & Smithuis, J., De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland (2008)
 • Molen, van der S.J., Oorsprong en geschiedenis van de Friezen (1981)
 • Moolenbroek, van J., Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl. Acht eeuwen geschiedenis en fantasie in woord en beeld (2016)
 • Mulder-Bakker, A.B. & Carasso-Kok, M. (eds), Gouden Legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden (1997) 
 • Mulder-Bakker, A.B. & Bremmer, R.H. (eds), Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen 1200-1580 (2021)
 • Muuß, R., Der eiderstedter Haubarg. Herausgegeben von Ludwig Fischer unter Mitarbeit von Johannes Matthießen und Thomas Steensen (2022)
 • Muskens, M.P.M., De Kerk van de Friezen bij het Graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk. De kerk in de geschiedenis (1989)

N

 • Naber, M.J. & Smit, E., Romeinse veldtochten. 7 wandelingen langs de noordgrens van het Romeinse Rijk (2016)
 • Nicolay, J., Nieuwe bewoners van het terpgebied en hun rol bij de opkomst van Fries koningschap. De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.) (2005) 
 • Nicolay, J. (ed), Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo (2010)
 • Nicolay, J. & Langen, de G. (eds), Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp. Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (2015)
 • Nicolay, J. & Schepers, M. (eds), Embracing the salt marshes: foraging, farming and food preparation in the Dutch-German coastal area up to AD 1600. Studies in honour of Annet Nieuwhof (2022)
 • Niemeyer, M. (ed), Handbuch des Friesischen (2001)
 • Nieuwenhuijsen, K., Robrecht de Fries. Graaf van Vlaanderen. Held van Holland (2022)
 • Nieuwenhuijsen, K., Strijd om West-Frisia. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland: 900-1100 (2016)
 • Nieuwenhuijsen, K. (ed), De Slag bij Vlaardingen 1018 (2018)
 • Nieuwhof, A., Anglo-Saxon immigration or continuity? Ezinge and the coastal area of the northern Netherlands in the Migration Period (2012)
 • Nieuwhof, A., De wierde Wierum (provincie Groningen). Een archeologisch steilkantonderzoek (2006)
 • Nieuwhof, A., Eight human skulls in a dung heap and more. Ritual practice in the terp region of northern Netherlands 600 BC-AD 300 (2015)
 • Nieuwhof, A. (ed), The excavations at Wijnaldum. Volume 2: Handmade and wheel -thrown pottery of the first millennium AD (2020)
 • Nieuwhof, A. (ed), Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (2016)
 • Nieuwhof, A., Knol, E. & Nicolay, J. (eds), De hoogste terp van Friesland. Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum (2019)
 • Nieuwhof, A., Knol, E. & Schokker, J. (eds), Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie (2018)
 • Nieuwhof, A., Nicolay, J. & Wiersma, J. (eds), De geschiedenis van terpen- en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling (2018)
 • Nijdam, H., A Comparison of the Injury Tariffs in the Early Kentish and the Frisian Law Codes (2014)
 • Nijdam, H., Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters (2008)
 • Noordhoff Atlasproducties, De Bosatlas van de Wadden (2018)
 • Noordhoff, I., Schaduw kust. Vier generaties hertekenen de rand van de Waddenzee (2018)

O

 • Olsen, K.M., Gulls of the World. A Photographic Guide (2018)
 • Oosthuizen, S., The Anglo-Saxon Fenland (2017)
 • Oosthuizen, S., The Emergence of the English (2019)
 • Osten, von der G., Geschichte des Landes Wursten (1932)
 • Osten, von der G., Geschichte des Landes Wursten. Erster Teil (1900)
 • Osten, von der G., Geschichte des Landes Wursten. Zweiter (Schluß-) Teil (1902)

P

 • ​Paine, L., The sea and civilization. A maritime history of the world (2013)
 • Penning, Y., Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog (2006) 
 • Pestell, T., The Kingdom of East Anglia, Frisia and Continental Connections, c. AD 600 – 900 (2014)
 • Pestell, T. & Ulmschneider (eds), Markets in Early Medieval Europe. Trading and ‘Productive’ Sites, 650-850 (2003)
 • Phoa, L.A. & Schaaf, van der M., Drinkbare rivieren. Een reis, een droom, een levenswerk (2021)
 • Pietersma, J., blogspot Friezen op kruistocht (1217-1221)
 • Pol, van de L.C., Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw (1996)
 • Pol, van de L.C., The Burgher and the Whore. Prostitution in Early Modern Amsterdam (2011)
 • Popert, H., Helmut Harringa. Een verhaal uit onzen tijd (1911)
 • Popta, van Y., When the Shore becomes the Sea. New maritime archaeological insights on the dynamic development of the northeastern Zuyder Zee region (AD 1100 – 1400), the Netherlands (2020)
 • Poortinga, Y., Noedlik doel. Frisia-Rige 6 (1937)
 • Pye, M., The Edge of the World. How the North Sea made us who we are (2014)

R

 • Reinders, R., De Atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839) (2019)
 • Renswoude, van, O., Hoe Keltisch waren de Friezen? blog Taaldacht (november 2017)
 • Rieken, B., Nordsee ist Mordsee. Sturmfluten und ihre Bedeutung für die Mentalitätsgeschichte der Friesen (2005)
 • Rijke, de P.J., Frisia Dominium. Kaarten van de provincie Friesland tot 1850. Geschiedenis en cartobibliografie (2006)
 • Ritsema, A., Heligoland, Past and Present (2007)
 • Roesdahl, E., The Vikings (2016)
 • Roessing, W. & Lohof, E. (eds), Bronstijdboeren op de kwelders. Archeologisch onderzoek in Enkhuizen – Kadijken (2011)
 • Roodhuyzen, T., De Admiraliteit van Friesland (2003)
 • Rooijendijk, C., Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers (2009)
 • Roos, R. (ed), Duinen en mensen. Noordkop en Zwanenwater (2011)
 • Roos, R. & Wel, van der N. (eds), Duinen en mensen. Texel (2013)
 • Rowley, S.M., The Old English Version of Bede’s Historia Ecclesiastica (2011)
 • Roymans, N., Heeren, S. & De Clercq, W., Social Dynamics in the Northwest Frontiers of the Late Roman Empire. Beyond decline or transformation (2017)
 • Rüger, J., Heligoland. Britain, Germany, and the struggle for the North Sea (2017)
 • Russchen, A., New Light on Dark-Age Frisia (1967)

S

 • Saint-Exupéry, de A., De letj prens. Mä dön billjen faan a ferfaader 2016)
 • Sanden, van der W. (ed), Veranderend verleden. Harm Tjalling Waterbolk. Mijn zoektocht naar structuur in onze voorgeschiedenis (2019)
 • Sanmark, A., Viking Law and Order. Places and Rituals of Assembly in the Medieval North (2017)
 • Saupe, H.A., Der Indiculus Superstitionum Et Paganiarum. Ein Verzeichnis Heidnischer Und Aberglaubischer Gebrauche Und Meinungen Aus Der Zeit Karls Grossen (1891)
 • Savelkouls, J., Het Friese Paard (2016)
 • Schaik, van R., Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering (1985)
 • Schiffels, S. et al, Iron Age and Anglo-Saxon genomes from East England reveal British migration history (2016)
 • Schokkenbroek, J. & Brugge, ter J. (eds), Kapers & Piraten. Schurken of helden? (2010)
 • Schuit, van der W., De Canon van het Westerkwartier. ‘t Westerketier ien datteg iekploatsen op n riegje! (2011)
 • Schrijver, P., Frisian between the Roman and the Early-Medieval Periods. Language contact, Celts and Romans (2017)
 • Schrijver, P., Language Contact and the Origins of the Germanic Languages (2014)
 • Schroor, M., Harlingen. Geschiedenis van de Friese havenstad (2015)
 • Schroor, M., Het Hoogland. Hart van de Ommelanden (2009)
 • Schroor, M., Van Middelzee tot Bildt. Landaanwinning in Fryslân in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd (2000)
 • Schurink, E., De sarcofaag van het verdronken dorp Etersheim (2011)
 • Schuyf, J., Heidense heiligdommen. Zichtbare sporen van een verloren verleden (2019)
 • Shipman, P., Femme Fatale. Love, Lies and the unknown life of Mata Hari (2007)
 • Shomette, D.G. & Haslach, R.D., Raid on America. The Dutch Naval Campaign of 1672-1674 (1988)
 • Shorto, R., The Island at the Center of the World. The Epic Story of Dutch Manhattan and the Forgotten Colony That Shaped America (2004)
 • Siefkes, W., Ostfriesische Sagen und sagenhafte Geschichten (1963)
 • Sindbæk, S.M. (ed.), Northern Emporium. The making of Viking-age Ribe. Vol. 1 (2022)
 • Sleeuwenhoek, B., Het Schrale Eind. Een reis langs de bedwongen Zuiderzee (2006)
 • Søvsø, M., Ribe 700-1050. From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia (2020)
 • Speet, B., Historische atlas van Kennemerland. Hart van Holland (2014)
 • Spiekhout, D., Brugge, ter A. & Stoter, M.(eds), Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de middeleeuwen in het noorden (2022)
 • Stark, S.J., Female Tars. Women aboard ship in the age of sail (1996)
 • Steensen, T., Die Friesen, Menschen am Meer (2020)
 • Steensen, T., Nordfriesland. Menschen von A-Z (2020)
 • Stellingwerf, I. (ed), HH. Michaël en Magnus. De Kerk van de Friezen in Rome (2007)
 • Stevens, L., The Lovers. A play in three acts (1957)
 • Stoter, M. & Spiekhout, D. (eds), Wij Vikingen. Friezen en Vikingen in het kustgebied van de Lage Landen (2019)
 • Straatsma, O., Ameland. Verrassende inkijkjes in de rijke geschiedenis van het eiland Ameland (2015)
 • Stracke, J.C., Altfriesische Trachten nach dem Handbuch des Unico Manninga (1967)
 • Stratford, B., Anglo-Saxon Myths. The Struggle for the Seven Kingdoms (2022)
 • Strayed, C., Wild. From lost to found on the Pacific Crest Trail (2012)

T

 • Thiers, O., ‘t Putje van Heiloo. Bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood (2005)
 • Thuijs, F., Moord & doodslag in drie eeuwen rechtsgeschiedenis (2020)
 • Tinbergen, N., The Herring Gull’s World. A Study of the Social behavior of Birds (1960)
 • ​Tolkien, J.R.R. & Bliss, A. (eds), Finn and Hengest. The Fragment and the Episode (1982)
 • Tschan, F.J., History of the Archbishops of Hamburg-Bremen, Adam of Bremen. With a new introduction and selected bibliography by Timothy Reuter (2002)
 • Tuuk van der L. (ed), Bonifatius in Dorestad. De evangeliebrenger van de Lage Landen – 716 (2016)
 • Tuuk, van der L., De eerste Gouden Eeuw. Handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen (2011)
 • ​Tuuk, van der L., De Franken in België en Nederland. Heersers in de vroege middeleeuwen (2016)
 • Tuuk, van der L., De Friezen. De vroegste geschiedenis van het Nederlands kustgebied (2013)
 • Tuuk, van der L., De Romeinse Limes. De grenzen van het Rijk in de Lage Landen (2017)
 • Tuuk, van der L., Handelaren en ambachtslieden. Een economische geschiedenis van de vroege middeleeuwen (2021)
 • Tuuk, van der L., Katla. De reis naar Dorestad (2021)
 • Tuuk, van der L., Lof en Laster. Vrouwen in de vroege middeleeuwen (2019)
 • Tuuk, van der L., Radbod. Koning in twee werelden (2018)
 • Tuuk, van der L., Vikingen. Noormannen in de Lage Landen (2015)
 • Tuuk, van der L. & Mijderwijk, L., De middeleeuwers. Mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 450-900 (2020)
 • Tyerman, C., How to plan a crusade. Reason and Religious War in the High Middle Ages (2015)

V

 • Valken, M. (ed), Kroniek van de mensheid (1984)
 • Velter, M. & Hoekstra, Y., Friese liefde. Koken met streekproducten (2009)
 • Venema, J., Beverwijck. A Dutch Village on the American Frontier, 1652-1664 (2003)
 • Verweij, M., De zusterkerk van Anloo: de SS. Michele e Magno te Rome, Magnuslezing (2014)
 • Vestdijk, S., Puriteinen en piraten (1945)
 • Vestdijk, S., Rumeiland. Uit de papieren van Richard Beckford, behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica, 1737-1738 (1940)
 • Vis, G.N.M. (ed), Het klooster Egmond: hortus conclusus (2008)
 • Visser, A.F. (ed), Harlingers bij-naam (2004)
 • Vries, O., Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering (2007)
 • Vries, O., Bernardus Bucho Aytta van Swichum. Vorstendienaar in priesterhabijt (2009)
 • Vries, O., De taal van recht en vrijheid. Studies over middeleeuws Friesland (2012)
 • Vries, O., Ferdban. Oudfriese oorkonden en hun verhaal (2021)
 • Vries, de J., Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld (2018)

W

 • Wagner, A. & Ypey, J., Das Gräberfeld auf dem Donderberg bei Rhenen. Katalog (2011)
 • Wal, van der C., Wolf yn harnas (2016)
 • Walker, A.G.H., & Wits, O., Die nordfriesischen Mundarten (2001)
 • Walker, A., Hoekstra, E., Jensma, G., Vanselow, W., Visser, W. & Winter, C. (eds), From West to North Frisia. A Journey along the North Sea Coast. Frisian studies in honour of Jarich Hoekstra (2022)
 • Wassenberg, T., Het walviskind. Een familiegeschiedenis rond de walvisvaart (2019)
 • Weij, van der A., Deabus et Dis Communibus. Thesis on the religious identity of auxiliary soldiers on the northern frontier of Roman Britain (2017)
 • Westerink, B., Wierdenlandschap (2022)
 • Wiersma, J.P., Aldfaers Groun. Byld fan in tiidrek (1860-1940) 1948
 • Wiersma, J.P., Friesche mythen en sagen (1937)
 • Wiersma, J.P., Friesche Sagen (1934)
 • Wiersma, J.P. (ed), Rimen en teltsjes. Bruorren Halbertsma (1969)
 • Willemsen, A., Gouden Middeleeuwen. Nederland in de Merovingische wereld, 400–700 na Chr (2015)
 • Willemsen, A. & Kik, H. (eds), Dorestad and its networks. Communities, Contact and Conflict in Early Medieval Europe (2021)
 • Winn, R., The Salth Path (2019)
 • Winroth, A. The age of the Vikings (2014)
 • Winsemius, P., Het koningsvaandel. Reis door het verleden van Friesland (2014)
 • Winsemius, P., Rowena. De sage van een Friese prinses (2020)
 • Woud, van der A., De Nederlanden. Het lege land 1800-1850 (2022)
 • Woude, van der D.M., Lit ús tinke oan âlde tiden (1972)

Z

 • Zeeuw, de M. (ed), Puttentocht langs Heilige Bronnen (2013)
 • Zimmermann, Chr. & Jöns, H., Cultural Contacts between the Western Baltic, the North Sea Region and Scandinavia. Attributing runic finds to runic traditions and corpora of the Early Viking Age (2014)
 • Zoon, L. (ed), Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1281-1811 (2019)
 • Zwaenepoel, A. & Vandamme, D., Herders, schapen en natuurbeheer in de Zwinstreek (2016)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: